przewlekłe powikłania cukrzycy

Powikłania cukrzycy są obecnie ważnym problemem medycznym. Dotykają coraz więcej chorych długotrwale leczonych na cukrzycę. Przedstawiamy najpoważniejsze powikłania tej choroby.

Powikłania cukrzycy są nieuchronnym skutkiem zwiększonego stężania glukozy i jego wpływu na nasz organizm. Mogą także wynikać z jakości prowadzonego leczenia farmakologicznego i niedostatecznej samokontroli. Charakter tej choroby sprawia, iż można je podzielić w przybliżeniu na: powikłania ostre (często będące bezpośrednim zagrożeniem życia) jak i skutki przewlekłe, które ograniczają jakość życia chorych cierpiących niejednokrotnie na inne chroniczne schorzenia. Powikłania cukrzycy są także nierozerwalnie związane z typami schorzenia, które reprezentuje pacjent. Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż charakteryzują się one odmiennym sposobem leczenia, czasem rozpoznania oraz obecnością innych czynników obciążających organizm.

Przewlekłe powikłania cukrzycy

NEFROPATIA CUKRZYCOWA: cukrzycowa choroba nerek rozwija się w następstwie zmian w architekturze filtracyjnej, co prowadzi do białkomoczu.
RETINOPATIA CUKRZYCOWA: rozwija się u większości chorych na cukrzycę i prowadzi do zmian w siatkówce oka.
NEUROPATIA CUKRZYCOWA: wskutek zaburzeń metabolizmu dochodzi do odcinkowych demielinizacji i w konsekwencji do rozwoju polineuropatii, która jest najczęstszym przewlekłym powikłaniem cukrzycy.
POWIKŁANIA MAKROANGIOPATYCZNE I MIKROANGIOPATYCZNE: są one związane z przyspieszonym rozwojem miażdżycy, która powoduje zmiany w ścianie tętnic.
ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ: jest konsekwencją zmian o typie neuropatii i angiopatii w dystalnych rejonach organizmu.
POWIKŁANIA KOSTNE, STAWOWE I SKÓRNE

Related Posts