Pisk i szum w uszach – co warto wiedzieć o tej przypadłości?

Pisk w uszach jest często spotykanym, choć również w wielu wypadkach lekceważonym, objawem. Czym jest spowodowana ta przypadłość i jakie metody leczenia są stosowane w jej przypadku?

Pisk w uszach – podstawowe informacje

Dokładna przyczyna szumu w uszach nie jest do chwili obecnej dokładnie poznana. W wielu wypadkach objawy takie towarzyszą stopniowej utracie słuchu i są przez naukę z nią właśnie wiązane. Nie jest jednak do końca poznany sam mechanizm, wywołujący wspomniany objaw, a wnioski na ten temat opierają się w dużej mierze na analizie statystycznej korelacji pomiędzy wymienionymi przypadłościami. W wielu wypadkach jako przyczynę pisków w uszach wskazywany jest proces starzenia się organizmu. Spośród innych przyczyn, wiązanych z piskiem w uszach, wymienić należy:

  • urazy akustyczne,
  • choroby uszu (na przykład stany zapalne ucha środkowego),
  • bruksizm,
  • zwyrodnienie kręgów szyjnych kręgosłupa,
  • urazy głowy i szyi,
  • choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, zaburzenia pracy tarczycy lub innych gruczołów, choroby układu sercowo-naczyniowego),
  • czynniki psychogenne.

Pisk w uszach może więc być oznaką wielu chorób. Liczne spośród nich mogą stanowić nie tylko uciążliwość w życiu codziennym, lecz być również zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. Dlatego też w przypadku osób, które doświadczają pisku w uszach, zalecana jest konsultacja lekarska.

Pisk w uszach – jak postępować?

Ponieważ pisk w uszach może mieć różnorakie podłoże, zalecana jest w pierwszej kolejności konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Przeprowadzi on dokładny wywiad. Często już na tym etapie możliwe jest postawienie wstępnej diagnozy i zastosowanie leczenia.

W wielu wypadkach konieczna jest jednak konsultacja specjalistyczna. Bardzo często niezbędna jest wizyta u laryngologa – lekarz tej specjalności może wykluczyć występowanie stanów zapalnych lub urazów mechanicznych albo akustycznych urazów narządów słuchu. Innymi lekarzami, których być może trzeba będzie odwiedzić, są kardiolog (jeżeli szumy lub piski w uszach mają źródło w chorobach układu sercowo- naczyniowego), endokrynolog (w przypadku stwierdzenia występujących jednocześnie zaburzeń w pracy układu hormonalnego) lub ortopeda (w przypadku wcześniejszych urazów szyi i głowy lub podejrzenia występowania zwyrodnienia kręgosłupa).

O sposobie leczenia i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych winien jednak zdecydować lekarz POZ. Posiada on bowiem odpowiednie kwalifikacje do stwierdzenia, które z typowych przyczyn pisku w uszach mogą powodować ten objaw w naszym przypadku.

Related Posts