Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

https://www.fundacja-cukrzyca.pl

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą działa na rzecz osób, a w szczególności dzieci i młodzieży z cukrzycą od 1993 roku.
Obecnie z pomocy i aktywności Fundacji korzysta ponad 600 Podopiecznych rocznie.

CELE

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym chorym na cukrzycę typu 1. Fundacja realizuje swój cel statutowy w szczególności poprzez:

  • organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na cukrzycę,
  • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku dla chorych na cukrzycę z częściową odpłatnością,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej,
  • edukacja cukrzycowa,
  • propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów dzieci i osób chorych na cukrzycę,
  • dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
  • współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji,
  • inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji.